Meter & peter worden

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Het meter-/peterschap betekent dat je een kind kans geeft op een betere toekomst. Door een jaarlijkse bijdrage van € 90 (voor kleuters), € 100 (voor lagere school) krijgt een kind kwaliteitsvol onderwijs, kunnen schoolboeken aangekocht worden en kan de school van voldoende didactisch materiaal voorzien worden. Echter moeten de Senegalese ouders ook een stukje van het inschrijvingsgeld voor hun rekening nemen. Dit opdat ook de ouders het belang van onderwijs leren zien, in Senegal is er immers geen leer- of schoolplicht.


VRIJE BIJDRAGE AAN STEUNPAKKETTEN

1 keer per jaar is er vrijblijvend de mogelijkheid om de kinderen van de scholengemeenschap van steunpakketten (rijst, olie, suiker, zeep, kaarsen, lucifers,…) te voorzien. Voor € 6 kan je reeds een muskiettenet kopen, voor € 30 een volledig steunpakket.

Bijdragen vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. De vzw levert hiervoor jaarlijks de nodige fiscale attesten af.


DEZE KINDEREN ZIJN NOG OP ZOEK NAAR EEN METER/PETER

Onderstaand het overzicht van de kinderen die momenteel nog opzoek zijn naar een meter of peter. Interesse? Neem dan onmiddellijk contact met ons op!