VOOR SLECHTS 90 EURO PER JAAR KAN IK ELKE DAG NAAR SCHOOL GAAN

WORD METER OF PETER

STEUNPAKKETTEN VANAF 30 EURO VOORZIEN GEZINNEN VAN LEVENSMIDDELEN

DONEER NU

ONZE VZW EXTRA STEUN BIEDEN MET JOUW UNIEK IDEE?

NEEM CONTACT

Voor meter & peter

JAARLIJKSE BIJDRAGE Het meter-/peterschap betekent dat je een kind…

Meter & peter worden

JAARLIJKSE BIJDRAGE Het meter-/peterschap betekent dat je een kind…

Vrije donaties

Naast het meter- en peterschap – waarbij je een…

Home

Wat begon voor een groep vrienden als een gemeenschappelijke reispassie voor Senegal, groeide uit tot een drang om met een kleinschalig project proberen een steentje bij te kunnen dragen.

WAAROM EEN PRIVATE SCHOOL

Het onderwijs in Senegal heeft met tal van problemen te maken: onderbetaalde (of niet betaalde) leerkrachten, stakingen, het ontbrekende van didactisch materiaal, slechte hygiëne,… dragen er toe bij dat onderwijs lang niet altijd gegarandeerd kan worden. Door de oprichting van een eigen private school, met een sterk financieringsmodel, kan lange termijn onderwijs opgestart worden en het verschil maken.

DE UITGROEI TOT EEN VOLWAARDIGE SCHOOL

Echter kwam men als snel tot het besef dat een succesvolle private school enkel zou kunnen slagen als er vanuit de lokale bevolking voldoende draagvlak was. Zowel directie, administratie als de leerkrachten werden vanuit het dorp en de omliggende dorpen aangeworven.

Na de aankoop van een stuk grond, werd in het voorjaar van 2008 gestart met de bouw van een eerste klassencomplex. Bij de opening van de school in het najaar van 2008 waren er al momenteel 300 leerlingen, waarvan door een meter-en peterschap de schoolkosten betaald konden worden.

Doorheen de jaren werden er jaarlijks nieuwe onderdelen aan de school bijgebouwd (extra klassen, keuken, administratief gebouw, lokale winkel), dit telkens door groepen vrijwilligers die gedurende weken ter plaatste gingen om de werkzaamheden uit te voeren.

Momenteel telt de school ongeveer 840 leerlingen, verdeeld over kleuteronderwijs en lagere school onderwijs. Het scholencomplex bestaat momenteel uit ruim 2 hectare aan gebouwen en speelplaatsen.